Innovaciones_en_horticultura_sostenible_2020-2024_oa_Aqua4D_EMV_medidas_en_invernadero_y_ParXtra_mmv_WUR

Innovaciones hortícolas sostenibles 2020 – 2024 Colaboración innovadora entre Lescrauwaet y van der Ende (incluye ParXtra y Reflecoat) Raymond Lescrauwaet lleva varios años colaborando con Mark van der Ende, propietario de varias empresas de luminotecnia. Entre otras cosas, Mark trabaja para que las flores y las plantas crezcan de forma más eficiente gracias a la…

Sustainable_horticulture_innovations_2020-2024_oa_Aqua4D_EMV_greenhouse_measurements_and_ParXtra_mmv_WUR

Sustainable horticulture innovations 2020 – 2024 Innovative collaboration between Lescrauwaet and van der Ende (including ParXtra and Reflecoat) Raymond Lescrauwaet has been working for several years with Mark van der Ende, owner of several companies in lighting technology. Among other things, Mark works on making flowers and plants grow more efficiently through visible light and…

Duurzame_tuinbouw_innovaties_2020-2024_oa_Aqua4D_EMV_kas-metingen_en_ParXtra_mmv_WUR

Duurzame tuinbouw innovaties 2020 – 2024 Innovatieve samenwerking tussen Lescrauwaet en van der Ende (o.a. ParXtra en Reflecoat) Raymond Lescrauwaet werkt sinds enige jaren samen met Mark van der Ende, eigenaar van meerdere bedrijven in de lichttechniek. Mark werkt o.a. aan het efficiënter laten groeien van bloemen en planten door middel van het zichtbaar licht en niet-zichtbare EMV…