Projecten

Lescrauwaet BV is actief in de tuinbouw, veeteelt, industrie en bouwsector met inspecties, metingen, advies en oplossingen inzake licht, lucht, straling, akoestiek en water. Het voornaamste doel is om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de productiviteit in woon-, werk- en leefomgeving waaronder woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, kassen en stallen. Denk daarbij ook aan het optimaliseren van plantengroei in megakassen, het verbeteren van de diergezondheid in megastallen, het innoveren van industriële productieprocessen en het realiseren van een verantwoord binnenmilieu. Deze website is nog in aanbouw en voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Marktsegmenten

Bouw

Industrie

Tuinbouw

Veeteelt

Meer informatie

Water

Kunstlicht

Binnenlucht

Straling

Akoestiek