Binnenlucht

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van luchtvervuiling in de binnenomgeving. Dit wordt mede veroorzaakt door een toenemende hoeveelheid onnatuurlijke emissies van producten en apparaten die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. Daarnaast zien wij in het binnenmilieu een toename van gevaarlijke bacteriën die steeds meer resistent worden. Ook staat energiebesparing in de praktijk soms haaks op een gezond binnenmilieu door te weinig natuurlijke ventilatie. Daarbij een toenemende luchtvervuiling van buitenaf die natuurlijke ventilatie nog complexer maken. Dit terwijl het technisch mogelijk is om “bosluchtkwaliteit” te benaderen in woon- en werkomgevingen zonder noemenswaardig energieverlies. Een steeds groter wordende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door slechte binnenlucht. Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats.

Lescrauwaet BV richt zich sinds het jaar 2005 op betaalbare Quick-scans van uitsluitend technisch meetbare omgevingsfactoren volgens de bouw-biologische richtwaarden BRGA 2016 (Akoestiek) SBM 2015, (Lucht & Straling) en BRLV 2011 (Licht) inclusief advies voor verbeteringen. Deze richtwaarden zijn veelal strenger dan de bestaande regelgevingen en brengen het internationale voorzorgsprincipe meer in de praktijk. Deze website is nog in aanbouw en voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Marktsegmenten

Bouw

Industrie

Tuinbouw

Veeteelt

Meer informatie

Water

Kunstlicht

Binnenlucht

Straling

Akoestiek