Bouw

Industrie

Tuinbouw

Veeteelt

Innovaties in licht - lucht - straling - water

Sinds 2002 realiseert Lescrauwaet BV duurzaam gezonde en productiviteitsverhogende woon-, werk- en leefomgevingen in o.a. woningen, kantoren, scholen, gebouwen, kassen, stallen en fabrieken in de Benelux.

Dit op basis van een structurele aanpak voor een excellent binnenmilieu dat zo veel als mogelijk voldoet aan bouw-biologische richtwaarden waarbij ook aandacht voor bouwkundige- en installatietechnische aspecten. Tevens worden productieverbeteringen gerealiseerd in de bouwsector, tuinbouw, voedingsproductie, veeteelt en procesindustrie door de toegepaste innovatieve technologieën.

De bedrijfsactiviteiten zijn o.a. inspecties, metingen, advies en (product) oplossingen welke voor meer dan 80% in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd. Daarvoor worden o.a. strategische partners, toonaangevende specialisten en uitzonderlijke materialen / producten geselecteerd voor aansprekende resultaten.

Lescrauwaet BV voert zijn activiteiten uit onder diverse handelsnamen o.a. Aqua4D, De Binnenmilieuspecialisten, De Woonbioloog, De Werkbioloog, Marburg Technic Benelux en QR Activtek Vollara.

Vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden ook themadagen georganiseerd waaronder De Nationale Binnenmilieudagen: kunstlicht, binnenlucht, straling en akoestiek. Tevens is Lescrauwaet BV een SBB leerbedrijf met meerdere erkenningen en geeft samen met haar partners certificaten uit voor o.a. duurzaam gezonde woningen, scholen, auto’s, kantoren, bedrijfsgebouwen, zorgcentra, restaurants en recreatieoorden.

Strategische partners zijn o.a. Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, Nibex, VIBA, Briqs, Vastgoed Business School en Z&P welke haar infrastructuur ter beschikking stelt door heel Nederland voor een financieel verantwoorde landelijke dekking. Ook is er een professionele samenwerking met o.a. WHC Demokwekerij, Kewi Services, De Wolff Akoestiek, Meutzner Light Vision, Back-On-Track, ASK en ’t Werkt.nu.

Preferente fabrikanten zijn o.a. Aqua4D-PHT, Martech-systems, Activtek, Stetzerizer, Courant, Keosan en Graphenstone.

Lescrauwaet BV heeft ruim 700 geregistreerde klanten en meer dan 15.000 database relaties met gedeelde bedrijfslocaties in Hilversum, Naarden, Harmelen, Drachten en Deventer. Deze website is nog in aanbouw en voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Marktsegmenten

Bouw

Industrie

Tuinbouw

Veeteelt

Vakgebieden

Water

Kunstlicht

Binnenlucht

Straling

Akoestiek

Referenties
Media
Team
null

Team Tuinbouw

null

Raymond

Directie
null

Judith

Klantenservice
null

Danielle

Administratie
null

Fabienne

Secretariaat
null

Team Stagiairs

Fabrikantspartners
Initiatief

Lescrauwaet BV is in 1990 opgericht als een holdingmaa-
tschappij voor een aantal besloten vennootschappen in de industrieel technische sector en is in 1998 een MVO werkmaatschappij geworden voor duurzame innovaties in de tuinbouw, veehouderij, woningsector, gebouwensec
tor en industrie. Tussen 1998 en 2002 lag daarbij de nadruk op World Class manufacturing incl. hoogwaardige maintenance en reliability.

Raymond Lescrauwaet heeft als oprichter van Lescrauw-
aet BV een elektrotechnische c.q. elektromechanische achtergrond en meer dan 30 jaar ervaring met uiteenlo-
pende innovaties.

https://www.lescrauwaet.com/afbeelding-initiatief-raymond/vitaliteit-productiviteit-preventie-metingen-producten-projecten-gezond-binnenmilieu-wonen-werken
https://www.lescrauwaet.com/afbeelding-initiatief-kantoor/vitaliteit-productiviteit-preventie-metingen-producten-projecten-gezond-binnenmilieu-wonen-werken

Sinds 2002 is hij zich verder gaan verdiepen in de bouwb-
iologie en het elektromagnetisch spectrum in samenwer-
king met o.a. em. prof. dr. ir. Michiel Haas (TU Delft) en ing. Jan Meutzner (European Lighting Expert Association) en heeft in het jaar 2012 de Zwitserse elektromagnetisc-
he watertechnologie Aqua4D i.c.m. aardingsweerstands- en EMV metingen van kassen, stallen, woningen en gebouwenin Nederland en Vlaanderen geïntroduceerd.

Lescrauwaet BV heeft een klein kernteam en richt zich als business development bedrijf zoveel mogelijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.