Akoestiek

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van geluidsbelasting in de binnenomgeving. Dit wordt veroorzaakt door een toenemende hoeveelheid geluidsbronnen die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. De geluidssterkte, het frequentiegebied, het frequentiespectrum en de nagalm zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast kunnen diverse akoestische materialen uiteenlopende luchtemissies in het binnenmilieu veroorzaken die op termijn ook schadelijk kunnen zijn. Ook kunnen gevoelige personen veel last hebben van specifieke geluiden die bij de doorsnee mens geen invloed hebben. Een steeds groter wordende groep mensen ervaart gezondheidsklachten welke zijn ontstaan en/of versterkt door overmatig geluid en/of een slechte akoestiek.

Lescrauwaet BV richt zich sinds het jaar 2005 op betaalbare Quick-scans van uitsluitend technisch meetbare omgevingsfactoren volgens de bouw-biologische richtwaarden SBM 2015 (Lucht & Straling), BRLV 2011 (Licht) en BRGA 2016 (Akoestiek) inclusief advies voor verbeteringen. Deze richtwaarden zijn veelal strenger dan de bestaande regelgevingen en brengen het internationale voorzorgsprincipe meer in de praktijk. Deze website is nog in aanbouw en voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Marktsegmenten

Bouw

Industrie

Tuinbouw

Veeteelt

Meer informatie

Water

Kunstlicht

Binnenlucht

Straling

Akoestiek