Kunstlicht

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van kunstmatige verlichting in de binnen omgeving. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de dynamiek van de buitenruimte tevens reflecteert naar al onze activiteiten binnen. Dynamische verlichting treft men tegenwoordig aan in opleidingslokalen van scholen, in kantoren, in schakelcentra van continu werkende bedrijven, in de industrie, in de intramurale en extramurale ouderenzorg en zelf in de thuisomgeving (denk bv. aan lichtwekkers).

Verlichtingsterkte, luminantie, kleurwaardering, spectrum van het licht, adaptie, verduistering zijn begrippen waarmee we thuis en zakelijk mee worden geconfronteerd. Ook is bekend dat diverse verlichtingsbronnen uiteenlopende emissies in het binnenmilieu veroorzaken die op korte en/of lange termijn ook schadelijk kunnen zijn.

Daarnaast kunnen overgevoelige personen last hebben van specifieke verlichtingsvormen die bij de (gemiddelde) medemens geen invloed hebben. Een groep mensen ervaart gezondheidsklachten welke zijn ontstaan en/of versterkt door slechte verlichting en/of te weinig daglicht.

Lescrauwaet BV richt zich sinds het jaar 2005 op betaalbare Quick-scans van uitsluitend technisch meetbare omgevingsfactoren volgens de bouw-biologische richtwaarden BRGA 2016 (Akoestiek) SBM 2015, (Lucht & Straling) en BRLV 2011 (Licht) inclusief advies voor verbeteringen. Deze richtwaarden zijn veelal strenger dan de bestaande regelgevingen en brengen het internationale voorzorgsprincipe meer in de praktijk. Deze website is nog in aanbouw en voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Marktsegmenten

Bouw

Industrie

Tuinbouw

Veeteelt

Meer informatie

Water

Kunstlicht

Binnenlucht

Straling

Akoestiek