AquaTurfDesign: Groener gras door duurzame innovaties?

 

Auteur: Felix Oudshoorn

 

Grasmanagement in voetbal, rugby en golf heeft grote verbeteringen ondergaan sinds de jaren negentig. Naast de stijging van het opleidingsniveau en de bijbehorende certificering hebben ook de direct gerelateerde industrie/leveranciers hun bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling. Er lijkt echter nog steeds een “waterscheiding” te bestaan tussen de traditionele leveranciers aan de graszodenindustrie en degenen die dat niet zijn.

 

Waar het allemaal begon

Mijn eerste ervaring met wat je als de ‘voetballerij’ kunt beschouwen stamt uit 2006. Destijds fulltime (en momenteel nog parttime) werkzaam in de wereld van laboratorium en productie in toepassingsgebieden van de petrochemie, farmacie en halfgeleiders. Binnen deze vakgebieden dient bij wijze van spreken het toiletbezoek al gevalideerd te worden. In de voetballerij aangekomen beland je aan de andere kant van het spectrum.

 

Een mooi voorbeeld hiertoe is wat zich heeft afgespeeld in een groot nationaal stadion (50000+ zitplaatsen) in een West-Europees land:

 

• Na het jaarlijkse herbezoden en vervangen van een deel van de toplaag door nieuw zand bleek dat de zuidzijde vanaf de middenstip naar het doelgebied continue problemen gaf in de zin van ongewenste micro-organismen. Uiteindelijk kwam men erachter dat er twee zand leveranciers waren ingehuurd, met een N/Z verdeling van afleveren en lossen. Ieder met zijn eigen ‘kwaliteit’ en nog erger, niet gecertificeerd.

• Als tegenhanger hiertoe zal ik u vertellen hoe de CO2 in uw glas frisdrank terecht komt bij firma’s als Pepsi en Coca-Cola: De verzegelde tankwagen heeft een certificaat van inhoud bij zich (zo’n 20 ton vloeibare kooldioxide), vervolgens wordt een monster van de inhoud afgenomen en geanalyseerd op verontreinigingen en een vrijgave volgt pas nadat aan alle specificaties is voldaan. Vervolgens wordt er tijdens het over vullen nog in-line gecontroleerd.

 

De voetballerij kent grofstoffelijk gesteld twee stromingen; de voetballers en de industrie die het voetballen faciliteert.

 

Dan kom je in de wereld van de draaideuren, catering, stadion meubilair, stadionverlichting en uiteraard ook veldonderhoud. De zojuist genoemde disciplines vallen in de stadionwereld meestal onder een persoon, zijnde de facility manager. Van hem of haar mag je niet binnen alle disciplines voldoende expertise verwachten, kortom de beslisser gaat bij een aanschaf regelmatig af op derden binnen of zelfs buiten zijn/haar organisatie.

 

De wereld van een groundsman

Voor wat betreft het veldonderhoud is dat de groundsman (in golftermen greenkeeper genoemd). Soms wordt een groundsman gesecondeerd door een spindokter in de rol van consultant die hem van adviezen dient.
Het woord Groundsman is een inmiddels gebruikelijke term waar tot voor 20 jaar geleden men veelal nog “terreinknecht” hanteerde. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat dit inderdaad ook zo was.
De term Groundsman, uit het Engeland overgewaaid staat in Engeland voor een gecertifieerd persoon met een afgeronde opleiding en aanzien. Wat dat betreft is er momenteel in NL sprake van een soort inhaalrace. De Hogere Agrarische School (HAS) Den Bosch geeft inmiddels HBO-deelcertificaten uit en dat is hard nodig ook.

 

Daarmee is dan een praktisch probleem opgelost: dat een gedegen basiskennis van plantkunde hiermee is geborgd, blijft echter nog een probleem overeind: het gemis aan kennis op de gebieden als chemie en natuurkunde. As je ervan uitgaat dat, voeding, temperatuur, water en vooral licht bepalend zijn voor een goede grasmat dan kom je m.b.t. de eerste twee genoemde redelijk weg met een HAS HBO-deelcertificaat. Blijft over een gebrek aan inhoudelijke kennis m.b.t. water en licht.

 

En hier begint dan ook mijn diaspora in de voetballerij die al 15 jaar duurt, vindt maar eens een Groundsman die een schei -of natuurkundige achtergrond heeft. Dan kan het dus voor komen dat iedereen al 20 jaar wegloopt met een natriumlamp van 1000 Watt, ooit ontworpen voor straatverlichting, waarvan iedereen denkt dat het groei creëert maar waarvan > 80% van het spectrum licht uitstraalt waar geen enkele plant van groeit. Een redelijk bekende Engelse groundsman omschreef zijn collegae tegen mij als eens als goedwillende schapen. De “Groundsman wereld” wordt internationaal geregeerd door enkele “Bakito’s” en als die roepen dat het goed is volgt de rest massaal, dat kan in bepaalde opzichten overigens ook een voordeel zijn.

 

Hierdoor worden echter wel vaak beslissingen gemaakt die geld verspillend zijn en het gebrek aan kennis bij de Groundsman wordt ook niet gecompenseerd door zijn leidinggevende, de facility manager. Die moet immers van alles weten over draaideuren, catering, stadion meubilair en stadionverlichting…

 

Onze missie 

Sinds 2021 word ik in deze diaspora bijgestaan door Raymond Lescrauwaet, los van aangesloten te kunnen zijn op het mondiale Lescrauwaet BV relatienetwerk geeft dit o.a. toegang tot een tweetal aansprekende waterverbeteringstools als AQUA4D® en Ultra Oxygen. Onze gezamenlijke missie is de Groundsman in de voetbal en rugby wereld (de golfwereld is hierin al verder) te laten denken zoals bijvoorbeeld een toptuinder dat doet:
• Het beschrijven van het proces (wat is nodig en waaraan moet dat voldoen)
• De parameters die hierin van belang zijn
• Vervolgens hierop sturen

 

Water is in de voetballerij veelal nog steeds ondergeschoven aandachtpunt, men werkt met hetgeen beschikbaar is, vaak doet de sloot dienst als discutabele bron. Voor een tuinder is dit geheel onacceptabel, in die zin, hij zal de kwaliteit willen weten en aanpassen in zijn procesvoering en installaties naar de condities die nodig zijn voor een optimaal resultaat in zijn productieproces.

 

AQUA4D® is hierin een belangrijke systeemtool met een opmerkelijk laag investeringsbedrag voor zaken als, besparing op watergebruik, afvoeren van zouten uit de wortelzone, ondergronds een verbeterde wateropname en bovengronds in de vorm van waterdruppels die het ‘sunburn’ effect verwaarlozen.

 

Zij gingen je voor

Schoorvoetend hebben de eerste clubs zich met deze technologie omarmd, OGC Nice, AZ, Club Brugge en lopen er praktijktesten op verhuurbasis bij andere topclubs of elders zoals op golfbanen, reguliere sportvelden en zelfs openbaar groen. Voor wat betreft lichttoepassingen komt men er in de voetballerij inmiddels ook steeds meer achter dat LED verlichting wel 100% groeilicht creëert.

 

In het kader van chemievrij beheer zal op 1 november a.s. tijdens de internationale vakbeurs Saltex in Birmingham een wereldwijde introductie plaatsvinden van een milieuvriendelijke technologie ter bestrijding van micro-organismen (lees o.a. pathogene schimmels en gisten). Deze technologie maakt het voor de Groundsman mogelijk zonder tijdsverlies tijdens zijn reguliere werkzaamheden zijn veld te vrijwaren van ziekteverwekkers.

 

Men loopt hiermee zelfs voor op de kastuinbouw. Het kan verkeren!

 

Voor meer informatie:

Aqua Turf Design

Felix Oudshoorn

info@aquaturfdesign.com

Mob: (+31)-(0)6-19667889

 

Lescrauwaet BV

Raymond Lescrauwaet

info@lescrauwaet.com

Tel: 035-8872683

 

golfbaanRugby-veldgolfbaan