Geslaagde Aqua4D-Lescrauwaet praktijkproef in Alstroemeria

 

Medio maart 2020 zijn wij gestart met een Aqua4D praktijkproef op 1 kraanvak in onze kas te Poeldijk. In dit vak hadden wij enige last van aaltjes waardoor de gewassen wat minder gingen groeien en de kleur hierdoor ook terugliep. Het alstroemeria gewas reageert vaak nogal traag op veranderingen maar na een aantal maanden zagen we een duidelijke verbetering in de groei en kleur. Het behandelde vak ging zichtbaar strakker staan dan het vak zonder Aqua4D behandeling en de kleur was ook duidelijk beter. Ook op extreem warme dagen stond het behandelde vak er weer als eerste fris bij en herstelde dus duidelijk sneller. Na een half jaar hebben wij besloten om de praktijkproef op huurbasis voor 6 maanden te verlengen maar dan met het Aqua4D watersysteem gemonteerd op de gietleiding voor het hele bedrijf. Ook dit is goed bevallen met gelijkwaardige resultaten. Wij hebben middels de praktijkproef alle 4 seizoenen kunnen ervaren waarna wij besloten hebben om een nieuw Aqua4D systeem aan te schaffen. Wij gaan nu met Aqua4D de toekomst in voor een zo optimaal mogelijke groei.

 

Auteur Harry Stijger

Klik hier voor gepubliceerd artikel in BP-nieuws. 

 

Together2Grow in Poeldijk, met vestigingen in Kwintsheul en Schipluiden, is
gespecialiseerd in de jaarrondteelt van Alstroemeria en Florinca (trosaltroemeria). De teler
is bezig met de kwaliteit van het druppelwater, omdat dit in het hele teeltproces
belangrijk is voor het gewas.

Het alstroemeriabedrijf heeft naast een beluchtingssysteem voor meer zuurstof in het
teeltwater en een watervalletje in de silo, nu in een kraanvak een praktijkproef lopen met
waterbehandeling door het Aqua4D-systeem. Met dit systeem wordt het irrigatiewater met
elektromagnetische signalen behandeld, waardoor de moleculaire structuur ervan verbetert
c.q. verfijnt. Hierdoor kunnen de planten veel makkelijker de voeding opnemen.

 

Aaltjes bestrijden
“We hebben een kraanvak waar het alstroemeriagewas er niet goed bijstond. In het midden
van het vak had het gewas altijd een wat mindere kleur”, zegt teeltmanager Ton de Geus.
“De zavelachtige grond hebben we laten checken op aanwezigheid van aaltjes. Dat bleek het
geval te zijn. Daar hebben we meerdere bestrijdingen tegen uitgevoerd, maar zonder het
gewenste resultaat.” Hun bemestingsadviseur heeft ze in contact gebracht met Raymond
Lescrauwaet van Aqua4D Benelux, die wel een praktijkproef op huurbasis wilde doen.
Volgens Lescrauwaet laat wetenschappelijk onderzoek en praktijkresultaat zien dat de
aaltjes niet dood gaan met het Aqua4D-systeem, maar veel minder bij de wortels komen,
omdat ze het niet fijn vinden.

December 2020 is in het bewuste kraanvak de proef met Aqua4D-water gestart. In het
kraanvak ernaast stond hetzelfde assortiment (Elegance), waardoor een goede vergelijking
tussen behandeld en onbehandeld mogelijk was. “In het najaar gaan we een moeilijk tijd in
de teelt tegemoet en alstroemeria is een heel traag gewas met een late reactie op een
verandering”, aldus de teeltmanager. “Door de behandeling knapte het gewas op en na een
paar maanden stond het gewas in het behandelde kraanvak er beter op. In maart zagen we
meer bloemen op het meerjarig gewas. Ten opzichte van het jaar ervoor hadden we een
kleine meerproductie.” Vorig jaar had het gewas een wat lichtere kleur. Nu staat er een
gewas met een groeizamere kleur. Hierdoor zijn we meer water gaan geven en dat geeft
meer scheuten en groei.

 

Metingen sapstromen
Om de effecten van de behandeling met Aqua4D-water in overzichtelijke grafieken aan te
tonen, heeft 2Grow BVBA in mei metingen op de planten gedaan met sapstroomsensoren.
“In het behandelde vak laten de metingen zien dat in de ochtenduren dat de plant sneller
actief is en overdag minder snel in de stress schiet. En hoe langer we dat stresspunt kunnen
uitstellen, hoe meer groei we creëren.” De Geus geeft aan dat in het behandelde kraanvak
de plantencellen meer op spanning blijven en de stelen wat minder krompen. In het
onbehandelde vak duurt het langer dat de cellen weer op spanning zijn.

“Tot nu toe ziet het er goed uit. In het behandelde kraanvak heeft de plant een betere kleur
gekregen en het gewas en de wortels groeien beter”, aldus de teeltmanager. “Toch moeten
we nog wel de winter door en we willen niet te vroeg juichen. Maar als we in de winter een
paar takken minder hoeven weg te gooien, heeft de waterbehandeling zeker toegevoegde
waarde en kunnen we de voorgenomen investering terugverdienen.”

De komende tijd is ook van belang. In de zomer krijgen de planten veel water met bemesting
en veel zonlicht. Straks in het najaar krijgen ze minder water. De Geus: “Als dan de
groeizame kleur op het gewas zo blijft, heeft de waterbehandeling met Aqua4D zeker
gewerkt. Wij zullen geïnteresseerde kwekers en teeltadviseurs dan de mogelijkheid bieden
om op afspraak een kijkje te komen nemen.”

 

Voor meer informatie:

Ton de Geus
teelt@together2grow.nl

 

Aqua4D-Lescrauwaet BV

Raymond Lescrauwaet
raymond@aqua4d-lescrauwaet.nl

Tel: 035-8872683
Mob: 06-51608350