foto-klaver-lescrauwaet

Mooie resultaten met AQUA4D® waterverbeteringssysteem bij Klaver Flowers

 

’10 procent water besparen is toch geen magie’

 

Auteur: Geert Peeters

Het bronwater op de farm van Klaver Flowers in Ethiopië is overvloedig aanwezig, maar bevat veel natrium en bicarbonaat. Om de EC naar beneden te krijgen maakt de kweker daarom gebruik van osmosetechnologie, hetgeen effectief is, maar ook een prijskaartje heeft.

Toen Hortus Supplies International (HSI BV) voorstelde om i.s.m. Aqua4D-Lescrauwaet BV een praktijkproef met een AQUA4D® waterverbeteringssysteem te starten, reageerde eigenaar Gert-Jan Klaver aanvankelijk wat sceptisch, maar ook nieuwsgierig. “Baat het niet dan schaad het niet. Wij hadden goede resultaten elders gezien in rozen en groenten en daarom had ik er wel oren naar om het te proberen.”

10% waterbesparing

Direct resultaat na het starten van een eerste proef in een deel van de teelt was een substantiële waterbesparing. Deze, zo bleek later, kon sterk variëren naar de wisselende weersomstandigheden, maar kwam onder de streep uit op zo’n 10% gemiddeld. Dat betekende ook een 10% besparing op het gebruik van meststoffen en omdat de farm de afgelopen jaren flink gegroeid is – inmiddels wordt er op zo’n 50 ha vooral gips en limonium geteeld – is dat mooi meegenomen.

Daarnaast is de vochtveredeling in de bodem, hetgeen van belang is voor een goede vorming van het wortelgestel, duidelijk egaler. “We telen de bloemen op bedden”, vertelt Gert-Jan bij een bak koffie in het gloednieuwe kantoor op het bedrijf in Heerhugowaard, “en een goede verdeling van het water is daarbij heel belangrijk. Voorheen zakte het water in een kegelvorm naar beneden, de horizontale verdeling liet te wensen over. Bovendien zagen we bij veel zij instraling dikwijls uitdroging van de zijkanten van de bedden. Ook zien we nu dat, met name bij het gips, de wortels minder zoutgevoelig zijn.”

Resoneren

Met de Aqua4D-technologie verbetert de moleculaire structuur van het gietwater middels een in Zwitserland ontwikkelde resonantietechniek op basis van elektromagnetische signalen. De waterstructuur verfijnt, de vloeibaarheid c.q. oppervlaktespanning verbetert, het effect van bicarbonaat vermindert, het water neemt nutriënten beter op en wordt, samen met de voedingsstoffen, makkelijk door plant opgenomen.

Het is daarom niet verwonderlijk – of sterker nog, het ligt in de lijn der verwachting – dat ook de plant boven de grond er profijt van heeft. “We willen graag een bovengemiddelde kwaliteit halen, de stelen zijn het liefst allemaal 80 cm en wegen minimaal 30-35 gram. Om dat te realiseren moet alles kloppen en sinds we met AQUA4D® gestart zijn zien we inderdaad iets langere en wat zwaardere stelen. Daarnaast is de grondstructuur losser en zien we wat minder zoninbranding op het blad.”

 

Zo Ethiopië, zo Heerhugowaard

Min of meer synchroon met de praktijktests in Ethiopië werd ook in de kassen in Heerhugowaard een AQUA4D® huurproef gestart. Dit is weliswaar een compleet andere teelt (lelies, in kratten, onder glas) en onder compleet andere klimatologische weersomstandigheden, maar waar het gaat om zaken als besparing en kwaliteitsverbetering heeft men ook hier oren naar optimalisatie.

De eerste bevindingen bleken nagenoeg overeenkomstig: een 10% besparing op water, een egalere vochtverdeling, betere uitvloeiing op het gewas en vooral in de winter droogt het gewas aanzienlijk sneller. Bovendien merken Gert-Jan en teeltmanager Jesse Bergsma op dat de leidingen schoner zijn geworden: er is minder aanslag in de leidingen en filters hoeven ook minder vaak te worden vervangen.

Nederlands

Plug & play

Het Aqua4D systeem is na een grondig voortraject ‘plug & play’, het wordt geïnstalleerd in de hoofdleiding en vervolgens heeft men er jaren geen omkijken meer naar. Op het bedrijf zijn nu, na een eerste unit waarmee 3 ha beregend werd, inmiddels drie units geplaatst die het gehele bedrijf, ca. 14 ha productie, van gietwater voorzien. “Dit aantal is niet primair gecorreleerd aan de hoeveelheid water die door de Aqua4D behandelbuis stroomt, maar meer van de hele waterkolom zelf want ook bij stilstaand water heeft het zijn werking”, zo vertelt Raymond Lescrauwaet van het inmiddels al 12 jaar importerende Aqua4D-Lescrauwaet uit Hilversum.

“De kunst van de technologie is de precieze resonantiefrequenties van het water te vinden en daarbij de eventuele interferenties van buitenaf zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom doen we vooraf allerlei omgevingsmetingen op verschillende punten in de kas en vooral daar waar water- of stroomleidingen lopen of, zoals hier het geval, er een hoogspanningsmast in de buurt is. Heb je dat allemaal inzichtelijk, dan wordt in principe alle water dat zich in dat specifieke (kas) circuit bevindt maximaal behandeld.”

Het vooruitkijken naar de toekomst en het nauwkeurig kunnen duiden van de verschillen tussen AQUA4D® behandelde en onbehandelde (referentie)vakken zegt vaak ook iets over de deskundigheid en betrokkenheid van de betreffende kweker, zo voegt Raymond toe. “Dat zit bij Klaver Flowers, naast een vooruitstrevende en toegankelijke directie, met gemotiveerde teeltmanagers als (voorheen) Rob, Danny en Jesse helemaal goed.”

 

Blik vooruit

De mannen zijn best in hun nopjes met de bevindingen: Klaver Flowers met de investering/besparing en de zwaardere kwaliteit van de bloemen en Aqua4D-Lescrauwaet met een pracht van een referentie in zowel Heerhugowaard als in het verre Ethiopië, met daarbij dank aan Jack van Winden van export-partner HSI BV.

“Het is geen magie”, besluit Gert-Jan, “we meten consequent en constateren duidelijke verbeteringen. We hopen in de nabije toekomst onze farm in Ethiopië verder uit te breiden en met de kennis van nu zal daar zeker een AQUA4D® systeem bij horen.”

 

Voor meer informatie:

Klaver Flowers

Gert-Jan Klaver

info@klaverflowers.com

Tel: 072-5710433

 

Aqua4D-Lescrauwaet BV

Raymond Lescrauwaet

info@aqua4d-lescrauwaet.nl

Tel: 035-8872683