Vitaliteit, productiviteit en preventie in de gebouwde omgeving.


Duurzame innovaties voor tuinbouw, veeteelt, bouw en industrie

(New WP website under construction)

Sinds 2002 realiseert Lescrauwaet BV samen met haar partners duurzaam gezonde- en productiviteitsverhogende woon-, werk- en leefomgevingen in o.a. woningen, kantoren, scholen, kassen, stallen en fabrieken in Nederland, Vlaanderen en Duitse grensregio's.

Dit op basis van een structurele aanpak voor een verantwoord gebouwgebruikersgedrag, toegepaste innovatieve technologieën en met een goed binnenmilieu dat zo veel als mogelijk voldoet aan bouw-biologische richtwaarden waarbij ook aandacht voor bouwkundige aspecten. In werkomgevingen kan ook worden gekeken naar technische productieverbeteringen in de bouwsector, tuinbouw, voedingsindustrie, veeteelt en procesindustrie daar de technologieën ter verbetering met enige regelmaat overeenkomen.

De bedrijfsactiviteiten zijn o.a. inspecties, metingen, adviezen en (product) oplossingen welke voor meer dan 80% in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd. Lescrauwaet BV selecteert daarvoor strategische partners, toonaangevende specialisten en uitzonderlijke technologieën en materialen c.q. producten voor aansprekende resultaten.

Lescrauwaet BV voert zijn activiteiten uit onder diverse handelsnamen o.a. Aqua4D, Reflecoat, De Binnenmilieuspecialisten, De Woonbioloog, De Werkbioloog, Marburg Technic en QR Activtek Vollara.

Vestigingen in Hilversum, Den Bosch, Deventer en Drachten.

Lescrauwaet (LLE) BV - Graaf Florislaan 40 - 1217KM - Hilversum - Tel 035-8872683 - info@lescrauwaet.com
Vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden ook themadagen georganiseerd zoals De Nationale Binnenmilieudagen: kunstlicht, binnenlucht, straling en akoestiek. Tevens is Lescrauwaet BV een SBB leerbedrijf met meerdere erkenningen.

Lescrauwaet BV geeft samen met haar partners certificaten uit voor o.a. gezonde productieve woningen, scholen, auto's, kantoren, bedrijfsgebouwen, zorgcentra, restaurants en recreatieoorden.

Strategische partners zijn o.a. Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, Nibex, VIBA expo, Briqs, Vastgoed Business School, Holapress en Zuidweg & Partners welke haar infrastructuur ter beschikking stelt door heel Nederland voor onze landelijke dekking.

Ook is er een professionele samenwerking met o.a. De Wolff Akoestiek, Groene bouwmaterialen, Meutzner Light Vision, Oosterberg Techniek, ASK en 't Werkt.nu

De ruim 700 geregistreerde klanten zijn o.a. architecten, bouwbedrijven, semi-overheid, IT branche, banken, zorgsector, MKB bedrijf, consumenten, tuinbouw, veeteelt, waterbedrijven en industrie.


Lescrauwaet BV is in 1990 opgericht als destijds een holdingmaatschappij voor een aantal besloten vennootschappen in de industriële technische sector en is in 1998 een actieve MVO werkmaatschappij geworden voor duurzame innovaties in de tuinbouw, veehouderij, woningsector, gebouwensector en industrie.

Raymond Lescrauwaet heeft als oprichter van Lescrauwaet BV een elektrotechnische c.q. elektromechanische achtergrond en al meer dan 30 jaar ervaring met uiteenlopende innovaties in tuinbouw, veeteelt, bouw en industrie.

Indicatieve binnenmilieumetingen, binnenmilieu-projecten, lichtreflectie optimalisatie en moleculaire waterstructuur-verbetering vormen momenteel de voornaamste basis van de werkzaamheden in Nederland, Vlaanderen en Duitse grensgebieden. Hierbij wordt professioneel samengewerkt met gewaardeerde partnerbedrijven.


(New WP website under construction)

Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten

Lescrauwaet (LLE) BV - Graaf Florislaan 40 - NL-1217 KM - P.O. Box 2286 - NL-1200 CG - Hilversum
Rabo bank NL90RABO0125238142 - EORI / VAT - NL8013.55.795 / B.01 - COC 35028470
info @ lescrauwaet.com - http://linkedin.com/in/RaymondLescrauwaet
Customer service +31-(0)35-8872683

Leveringsvoorwaarden - Terms of delivery

Privacy regulations

All transactions are according our general terms of delivery as lodged at the Chamber of Commerce.
.